.
Grupa ludzi na placu, głównie kobiety w kolorowych strojach z chustami na głowach. W wiklinowych koszach pomiędzy nimi kwiaty i warzywa. Z lewej strony dwie gęsi. Z prawej fragment drewnianej budowli. Autor: F. Kmita

JARMARK WIELKANOCNY – INFORMACJA DLA WYSTAWCÓW

Więcej informacji : XX Jarmark Wielkanocny 2023 ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W JARMARKU WIELKANOCNYM – INFORMACJA DLA WYSTAWCÓW Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza zainteresowanych…

.