Wystawa czasowa: „Kolekcja narzędzi prof. Stefana Biedrzyckiego w MNR w Szreniawie”

Zapraszamy do obejrzenia wystawy czasowej prezentującej kolekcję Stefana Biedrzyckiego (1876-1936) wybitnego agronoma, inżyniera mechanika, profesora i wykładowcy wielu uczelni, a także twórcy nowoczesnego maszynoznawstwa rolniczego. Ponad 30 lat Profesor Biedrzycki był członkiem Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie a przez szereg lat wiceprezesem Komitetu Muzeum działając aktywnie w kierunku wzbogacenia zbiorów muzealnych. Interesowała go kultura ludu i tradycyjne narzędzia pracy, które zaczął kolekcjonować już od 1911 r.  Do roku 1925 zgromadził 26 obiektów a w ciągu następnych 11 lat życia Profesora Biedrzyckiego kolekcja nieustanie się rozrastała. W maju i lipcu 1964 r. cenny zbiór narzędzi trafił do nowo powstałego Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Wszystkie eksponaty pochodzą z terenów polskich w granicach II Rzeczypospolitej. Większość z 52 eksponatów jest datowana na drugą połowę XIX wieku. Najstarsza grupę stanowią radła pochodzące z początku i pierwszej połowy XIX wieku. Cała kolekcja stanowi niezmiernie cenny zbiór starych soch, radeł, płużyc i narzędzi ręcznych, najbogatszy w Europie, a obrazujący ewolucję tych narzędzi w Polsce od czasów najdawniejszych. Kolekcja ta była przedmiotem zainteresowania licznych specjalistów, a fotografie poszczególnych jej okazów znajdują się w wielu muzeach Europy.

Wystawa czynna od 2.06.2022 r.

Wystawie towarzyszy katalog pt. „Kolekcja narzędzi Stefana Biedrzyckiego”.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu Cyfrowe Dziedzictwo Wsi i Rolnictwa Polskiego, gdzie prezentujemy część tego zbioru.

Z lewej strony portret profesora Stefana Biedrzyckiego. W tle jego kolekcja drewnianych narzędzi rolniczych.ane.
samorzad_wojewodztwa_wielkopolskiego

Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.