Zapraszamy do wzięcia udziału w queście:

„UZARZEWO – GDZIE HISTORIA Z PRZYRODĄ SIĘ SPOTYKA”

 

Początek wyprawy: Przed budynkiem (kasą) Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie.

Czas przejścia: ok. 60 minut (bez zwiedzania Muzeum)

Trasa dostępna w godzinach otwarcia Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie.

Aby zdobyć skarb musisz wyruszyć na trasę co najmniej na godzinę przed zamknięciem Muzeum.

Tematyka:
Uczestnik questu wędruje szlakiem historyczno – przyrodniczym, który prowadzi przez dwa najważniejsze miejsca w dawnym Uzarzewie, czyli dwór i kościół wraz
z przylegającymi do nich terenami.

Na czym to polega?

W czasie wędrówki rozwiązuje się zadania i zagadki, które doprowadzą do ostatniego punktu, w którym na uczestnika zabawy czeka skrzynia skarbów z pamiątkową pieczęcią. Odcisk pieczęci jest poświadczeniem ukończenia wyprawy. W załączonej Księdze Questowiczów można zostawić swój wpis. (zk)