PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ Z POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ

W dniu 4 lipca 2023 roku Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zawarło porozumienie o współpracy partnerskiej z Politechniką Poznańską. Umowę ze strony Uczelni podpisał Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. Teofil Jesionowski a ze strony Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie Dyrektor dr Jan Maćkowiak.

Celem współpracy jest współdziałanie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym kultury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki inżynieryjnej oraz popularyzacji wiedzy w tym zakresie. Ponadto celem porozumienie jest umożliwienie rozwoju studentom, pracownikom naukowym oraz muzealnikom.