DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność architektoniczna Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku

Dostępność wejścia

Do muzeum prowadzi utwardzona droga oraz ścieżki przejezdne dla wózków. Przed wejściem głównym znajduje się zadaszony ganek, do którego prowadzi jeden stopień oraz po obu stronach ganku utwardzone podjazdy wraz z poręczami. Zarówno wejście, jak i wyjście z budynku znajdują się w tym samym miejscu.

Dostępność holu głównego

Przestrzeń do użytku zwiedzających znajduje się na poziomie parteru i jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach. W holu głównym po lewej stronie od wejścia znajdują się toalety, również osobna toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Kasa biletowa znajduje się przy wejściu do sali wystawowej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy muzeum, tj. wt. i pt. 9-13 , śr. i czw. 9-15. Osobom z niepełnosprawnościami i ich asystentom, opiekunom przysługuje bilet ulgowy. Aby go uzyskać, osoba z niepełnosprawnością powinna posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność. 

Na teren muzeum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu

Ogólnodostępny parking znajduje się przed budynkiem muzeum. Nie ma miejsc specjalnie oznaczonych da niepełnosprawnych. 50 m od wejścia zlokalizowany jest również duży utwardzony parking buforowy.

Dostępność ekspozycji 

Ekspozycja muzeum obejmuje salę o powierzchni ok. 600 m2, na całej powierzchni jest jednolita równa podłoga. Na sali ekspozycyjnej wyznaczone są szerokie, łatwe do poruszania się między eksponatami ścieżki.

Wystawa urządzeń chłodniczych w atrium  jest obniżona o jeden stopień względem podłogi w budynku i nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ekspozycja nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością wzroku.