Dla obywateli Ukrainy – wstęp wolny

Ми маємо для Вас важливу інформацію‼️❤️

В рамаках процесу підтримки інтеграції іноземців ми прагнемо   наблизити культурні надбання польського села і фермерства громадянам України. Щоб спростити нашим гостям доступ до культурної пропозиції, згідно з рішенням директора Музею від 4 березня 2022 року про правила відвідання Музею і його філій, звільняють від оплати за білети і користання з навчальної програми всіх  мешканців України та їх дітей.

Рішення набирає чинності з моменту його підписання

W ramach wspierania procesu integracji cudzoziemców, pragniemy obywatelom Ukrainy przybliżyć dziedzictwo kulturowe polskiej wsi i rolnictwa. Aby ułatwić naszym gościom dostęp do oferty kulturalnej, zgodnie z decyzją Dyrektora Muzeum z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zasad wstępu do Muzeum i jego oddziałów, zwalnia się z odpłatności za bilety wstępu i korzystanie z oferty edukacyjnej wszystkich obywateli Ukrainy i ich dzieci.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.