mauzoleum bierbaumow stare zdjęcie

Mauzoleum Bierbaumów/ Bierbaum Mausoleum Tower

Budowla postawiona jest na wzniesieniu położonym kilkaset metrów na wschód od terenu Muzeum. Zbudowano ją ok. 1880 r. z nietynkowanej cegły w stylu neogotyckim. Detale architektoniczne wykonano ze sztucznego kamienia, a połacie dachowe pokryto dachówką z łupku. Architekt tego obiektu nie jest znany. Budowla została wzniesiona na planie krzyża łacińskiego o wymiarach 13,5 x 15,5…

rzeźba chłopiec z piszczałką

Rzeźba plenerowa/ Outdoor sculpture

Rzeźbę pomnikową w parku w Szreniawie wykonali: Jerzy Sobociński (1932-2008), artysta rzeźbiarz związany z Wielkopolską, organizator Biennale Małych Form Rzeźbiarskich. Jest on autorem większości popiersi wykonanych z betonu barwionego. Bronisław Chromy (ur. 1925), artysta rzeźbiarz tworzący w metalu i kamieniu. Wieloletni prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, autor m.in. „Smoka” koło Smoczej Jamy. W Szreniawie…

ogródek zielarski

Ogródek zielarski/ Herb garden

Arcydzięgiel litwor (Archangelica officinalis L.) Dziurawiec (Hypericum L.) Grupa krwawników (Achillea L.) Wrotycz (Tanacetum L.) Wężymord (Scorzonera L.) Mięta pieprzowa (Mentha piperita) Lebiodka pospolita (Origanum vulgare) Lawenda (Lavandula L.) Hyzop lekarski (Hyssopus officinalis) Poprzednie Następne Pszonak drobnokwiatowy, gorczyca polna, lnicznik siewny – J. Steckiewicz, Zielnik najpospolitszych roślin, Wilno 1938 Tobołki polne, pieprzyca gruzowa, ptasznik pospolity…

poletka demonstracyjne len i słonecznik

Poletka demonstracyjne tradycyjnych roślin uprawnych/ Demonstration fields of traditional cultivated plants

Len złocisty w trakcie kwitnienia Dojrzały len Rzepa Rzepa gotowa do zbioru Topinambur Poprzednie Następne Kopaczka kartofli [w:] „Kłosy” 1876, tom 23, s. 288 Kopanie kartofli, A. Kędzierski [w:] „Tygodnik Ilustrowany” 1884, tom 2, s. 297 Żniwo, A. Zalewski [w:] „Tygodnik Ilustrowany” 1869, tom 4, s. 64 Zbieranie chmielu, A. Kędzierski [w:] „Tygodnik Ilustrowany” 1888,…

Muzealny sad starych odmian drzew owocowych

Sad starych odmian drzew owocowych

Poprzednie Następne W Polsce hodowla drzew owocowych zaczęła się rozwijać we wczesnym średniowieczu. Szlachetne odmiany jabłoni przywieźli ze sobą zakonnicy przybywający z Francji, Benedyktyni i Cystersi. Sady zakładano w większych majątkach feudalnych i przy klasztorach. W grodach, przy chatach wolnych kmieci także pojawiły się drzewa owocowe, często już wtedy zaszczepiane odmianami szlachetnymi. W początkach XIII…

kuźnia

Kuźnia/ Blacksmith’s workshop (26)

Poprzednie Następne Wystawa udostępniona została w nowym budynku kuźni, w kompleksie XIX-wiecznych zabudowań byłego folwarku w Szreniawie. Nowy budynek kuźni, podobnie jak to miało miejsce od połowy XIX wieku w folwarkach, jest murowany z cegły i łączony wiatą, z murowanym również z cegły, budynkiem stelmacharni. Takie umiejscowienie warsztatów pracy właśnie tych dwóch rzemieślników nie jest…

wiata z traktorami

Urządzenia rolnicze używane w dużych gospodarstwach rolnych/ Equipment of large farmsteads (25)

W granicach dawnego ziemskiego folwarku dla Zwiedzających udostępniono wiatę, w której prezentowane są maszyny i urządzenia do zbioru płodów rolnych- przede wszystkim zbóż, roślin oleistych (rzepak), okopowych (ziemniaki) oraz pasz objętościowych soczystych (trawy, lucerna). Obejrzeć tu można egzemplarze kombajnów, które wyprodukowane zostały w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku przeznaczone do sprzętu podstawowych gatunków zbóż, rzepaku,…

koła drewniane

Stelmacharnia/ Wheelwright’s workshop (24)

Poprzednie Następne Poprzednie Następne Wystawa udostępniona została w nowym budynku stelmacharni, w kompleksie XIX-wiecznych zabudowań byłego folwarku w Szreniawie. Kołodzieje (z języka niemieckiego zwani też stelmachami, stąd stelmacharnia na określenie warsztatu pracy rzemieślnika) i kowale, stanowili najliczniejsza grupę rzemieślników pracujących niegdyś na zasadzie kontraktu, na potrzeby majątków ziemskich (folwarków, dworów). Nowy budynek stelmacharni, podobnie jak…

infografiki na ścianach

Obora: żywe zwierzęta/ Barn: live animals (23)

Poprzednie Następne W 2013 roku został ukończony, współfinansowany przez Unię Europejską, I etap  programu inwestycyjnego „Odtworzenie  XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa”, w skład którego wchodziła budowa budynku inwentarskiego. Nasze zwierzęta znalazły się w nowych pomieszczeniach zapewniających im dobrostan, a zwiedzającym bezpieczeństwo.  Przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony…

budynek do kiszonek

Kiszonkarstwo/ Silage (L)

Maksymalne dawki kiszonki dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, Praca zbiorowa pod redakcją W. Batowskiej, Nowoczesny chów zwierząt, Warszawa 1981r. Poprzednie Następne Gazoszczelny drewniany silos służący do wytwarzania i przechowywania sianokiszonki do Muzeum trafił na początku lat 1990. Zbudowany został w latach 1930. Pochodzi z miejscowości Zaborowice (woj. wielkopolskie). Średnica jego wynosi 4 m zaś wysokość…