Zgłoś przepis na danie lub przekąskę z gęsiny i wygraj!

Zgłoś przepis na danie lub przekąskę z gęsiny i wygraj!             Celem konkursu pn. „Niepospolite kompozycje kulinarne. Tradycja i współczesność” edycja: „Potrawy z gęsiny” jest wyłonienie i wyróżnienie najciekawszych przepisów potraw z gęsiną w roli głównej oraz promocja tradycji przygotowywania dań z gęsiny w okresie obchodów imienin Św. Marcina. Ocenie podlegać będą przepisy (wraz z opisem…

Logo WFOŚiGW

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 10287/U/400/353/2022

Przedsięwzięcie pn.: ”Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-pałacowo-folwarcznego na terenie muzeum w Szreniawie (działania planowane na rok 2022)” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega na wykonaniu prac przy drzewostanie (prace pielęgnacyjne w koronach drzew, usunięcie drzew chorych i osłabionych) oraz nasadzeniach (w…