Wystawa „Chcesz mieć kości całe? Prowadź byka na drążku! Bezpieczna praca w gospodarstwach rolnych”

28 kwietnia –  9 lipca 2023 r.  PRZEDŁUŻONA DO 19.07.2023 R.

pawilon nr 8

Wypadki podczas pracy w gospodarstwach rolnych, pomimo większej świadomości rolników, nadal się zdarzają. Problem jest ważny, nadal aktualny, temat wart podjęcia przez muzeum. Stąd pomysł, żeby w Muzeum w Szreniawie przedstawić na wystawie problematykę bezpieczeństwa pracy na wsi i w przetwórstwie rolno-spożywczym. Poruszamy również zagadnienie ochrony przeciwpożarowej, racjonalizacji czynności domowych i higieny ludności wiejskiej. Dzięki prezentowanym eksponatom publiczność będzie mogła zapoznać się z tematyką bhp w ujęciu historycznym i przekonać się, na jakie wypadki byli narażeni nasi przodkowie w większości pracujący i mieszkający na wsi. Na wystawie nie zabraknie również współczesnego ujęcia bhp w rolnictwie. Najważniejsze zagadnienia zostaną zaakcentowane dzięki materiałom edukacyjnym pozyskanym od instytucji z nami współpracujących – Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.  Uzupełnieniem narracji wystawy są filmy instruktażowe z lat 50–60. XX wieku realizowane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa, które ukazują „ku przestrodze” groźne wypadki na wsi spowodowane niewłaściwą pracą z maszynami i zwierzętami gospodarskimi, zagrożenia pożarowe, a także instruują, w jaki sposób higienicznie pozyskiwać mleko.

Wystawie towarzyszy katalog oraz pamiątki (kubek i magnes) – do nabycia w sklepiku muzealnym.

Serdecznie zapraszamy!