Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne 2024 PLAN ZAMÓWIEŃ NA 2024 Kliknij OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NR DA.271.04.2024 Roboty budowlaneSzreniawa, zespół pałacowo-folwarczny (XIX w.), obora: remont elewacji, wnętrza i posadzki Kliknij OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NR DA.271.03.2024 Dostawa paliwa gazowego do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Oddziału Muzeum w Uzarzewie Kliknij OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NR DA.271.02.2024 Tytuł zadania…