Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne 2024 PLAN ZAMÓWIEŃ NA 2024 Kliknij OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NR DA.271.02.2024 Tytuł zadania – „Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym  na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” Kliknij OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NR DA-271.01.2024 Zadanie pn.  „Wykonanie usług poligraficznych w roku 2024″ Kliknij 2023 OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NR DA-271.11.2023 Świadczenie usług…