Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy: Administrator danych osobowych…

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. DEFINICJE Serwis – oznacza stronę internetową należącą do Administratora. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta z treści i funkcjonalności dostępnych w Serwisach…