PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 09134/24/FPK/DMiSK Z DNIA 07.06.2024 R.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało w 2024 roku dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację zadania  Kodry, tasiemki i leluje. Digitalizacja i udostępnienie kolekcji wycinanek ludowych ze zbiorów Muzeum w Szreniawie. Celem zadania jest digitalizacja, opracowanie i bezpłatne udostępnienie…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 21/I/2024/RZM/NIM

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 21/I/2024/RZM/NIM Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Zakup kolekcji etykiet i akcesoriów wódczanych z lat 1860.-1960.” Przedmiotem przedsięwzięcia jest zakup kolekcji 2894 szt. etykiet i akcesoriów wódczanych z lat 1860.-1960. Kolekcja…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 116/DK/IK/2023 Z DNIA 31 SIERPNIA 2023 ROKU

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 116/DK/IK/2023 Z DNIA 31 SIERPNIA 2023 ROKU Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2023 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu: Od muzeum się nie wymigasz-interaktywne poznawanie wystaw muzealnych przez osoby Głuche i słabosłyszące. Celem zadania…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 11/II/2023/RZM/NIM Z DNIA 08.11.2023 r.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 11/II/2023/RZM/NIM Z DNIA 08.11.2023 r. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zakup ciężkiego ciągnika Ursus”. Przedmiotem projektu jest zakup ciężkiego ciągnika Ursus…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 140/DK/IK/2023 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 140/DK/IK/2023 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2023 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu: Konserwacja i przywrócenie sprawności technicznej ciągnika gąsienicowego Mazur D-50. Celem zadania jest konserwacja i przywrócenie…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 103/DK/IK/2023 Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 103/DK/IK/2023 Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU Dofinansowanie działań konserwatorskich przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 103/DK/IK/2023 Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY DOTACJI NR 13677/U/400/1486/2023

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY DOTACJI NR 13677/U/400/1486/2023 Przedsięwzięcie pn.: „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku na terenie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie” dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.   Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2023 a polega na nasadzeniach krzewów i roślin wieloletnich w zabytkowym parku…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 128/DK/IK/2023 Z DNIA 29.09.2023

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało w 2023 roku dofinansowanie  na realizację zadania Cyfrowe dziedzictwo wsi i rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie Celem zadania jest digitalizacja, opracowanie i bezpłatne udostępnienie cennych kolekcji Muzeum w Szreniawie na łamach portalu zbiory.muzeum-szreniawa.pl do celów popularyzacji, działalności edukacyjnej i promocji dziedzictwa rolnictwa…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 115/DK/IK/2023 Z DNIA 31 SIERPNIA 2023 ROKU

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2023 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu:  Konserwacja i restauracja lady sklepowej ze zbiorów Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku.   Zadanie obejmuje przeprowadzenie zabiegów konserwatorsko-restauratorskich lady sklepowej o numerze inwentarzowym MSI T-30 znajdującej się na ekspozycji stałej w Muzeum Gospodarki…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY DOTACJI NR 10384/U/400/1216/2023

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa zespołu wiat na terenie muzeum w Jaraczu, mających na celu prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących świadomość dotyczącą ochrony wód i wpływu jaki ma na nią prawidłowa gospodarka odpadowa” dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie obejmuje budowę zespołu wiat służących do działań edukacyjnych związanych z tematyką ochrony wody…