Podsumowanie Konferencji „Ochrona wód”, Jaracz 2022 r.

Druga edycja spotkania, na której podejmowana była dyskusja o jakości i czystości wód rzek oraz jezior znajdujących się na naszych lokalnych terenach. Spotkanie współorganizowane było ze Stowarzyszeniem Wodniackim Aplaga w Obornikach. Konferencja odbywała się w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu 5-6 września 2022 r. (an)

Strona Konferencji na Facebook

Podsumowanie Konferencji – Ochrona Wód –

Jaracz, 05-06.09.2022 r.

Niezmiernie miło było nam gościć w naszej urokliwej miejscowości Jaracz – osoby, które z wielką troską patrzą na środowisko naturalne. Założeniem konferencji było zapoznanie się z opinią naukowców, specjalistów oraz praktyków, wymiana doświadczeń, które umożliwiają praktyczną realizację zdobytej wiedzy. Po każdej prelekcji była możliwość zadawania pytań, a także krótkiej dyskusji.

Na Konferencji powitaliśmy przedstawicieli:

Środowisk naukowych:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nadnotecki Instytut UAM w Pile
 • Instytut Dendrologii PAN

Stowarzyszeń, fundacji, organizacji, instytucji:

 • Rewilding Oder Delta
 • Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie
 • @Stowarzyszenie Jeziora Kórnickie
 • Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski
 • Fundacja Greenmind
 • Aplaga – Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie
 • Rewilding Oder Delt
 • Lasy Państwowe
 • @Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu
 • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • Wielkopolski Park Narodowy 
 • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach
 • Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
 • Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
 • Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 
 • PORT NOWY MŁYN • Wełna Kajakiem

Włodarzy czy też Pracowników lub Radnych z różnych miast Polski:

 • Wągrowca
 • Obornik
 • Skoki
 • Chodzieży
 • Barlinka
 • Rogoźna

Firm specjalizujących się w zakresie tematyki Konferencji:

 • Centrum Badawczo Rozwojowego APRS,
 • Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.,
 • Komes Water Sp. z o.o.,
 • Mikronatura Środowisko Sp. z o.o.,
 • ICHTIOLOGIA Tomasz Jabłoński

Istotnym aspektem, który należy podkreślić, jest fakt, że była to konferencja niekomercyjna – zorganizowana dzięki wielkiemu zaangażowaniu i dobrej współpracy wielu osób, stowarzyszeń oraz ośrodków naukowych, a także Muzeum Młynarstwa w Jaraczu i Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie, którym leży na sercu troska o wspólne dobro – środowisko naturalne.  W związku z tym, pragniemy podziękować wszystkim, bez których ta konferencja nie mogłaby się odbyć:

 • Dziękujemy przybyłym na Konferencję Naukowcom, Ekspertom oraz Praktykom, którzy zdecydowali się poświęcić swój wolny czas, aby podzielić się z nami swoim doświadczeniem wielu lat swojej ciężkiej pracy,
 • Wielkie wsparcie ze strony Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,  które było współorganizatorem,
 • Portowi Nowy Młyn, współorganizator Konferencji  ze wsparciem od strony gastronomicznej,
 • Hotel Odpocznia – Resort i Las, z deklaracją nieodpłatnego użyczenia przestrzeni na wypadek niekorzystnych warunków atmosferycznych,

Dziękujemy także indywidualnym osobom:

 • Agacie Stanisz
 • Magdalenie, Mateuszowi i Emilowi Benz,
 • Walerianowi Grochowalskiemu,
 • Pawłowi Butkiewicz,
 • Oliwii Nowicka,
 • Łukaszowi Wierzbińskiemu,
 • Andrzejowi Sznura,
 • Sołtysowi Jaracza – Krystianowi Szymczakowi,
 • Bartoszowi Perlicjanowi – Radnemu Rady Miejskie w Rogoźnie

Konferencja była rejestrowana. Materiał jest niezwykle obszerny. Po uzyskaniu autoryzacji, zostanie opublikowany na stronie Muzeum Młynarstwa w Jaraczu.

Zapraszamy już dzisiaj, na kolejną edycję Konferencji w dniach 04-05 września 2023 roku.

Organizatorzy