XIV POZNAŃSKI SALON „ROBINSONADA”

W piątek 13 września 2024 r. o godz. 13:00 odbędzie się finisaż XIV Ogólnopolskiego Konkursu „Poznański Salon Robinsonada” w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie. W czasie wernisażu wręczone zostaną Nagrody finansowe i Specjalne, Wyróżnienia i odznaczenia. XIV Ogólnopolski Konkurs „Poznański Salon Robinsonada” odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków, Winogradzką Telewizję Kablową, współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Poznański Salon „Robinsonada” to otwarty ogólnopolski konkurs będący przeglądem dokonań i prezentacją dorobku artystów z całego kraju reprezentujących wszystkie sztuki plastyczne, mający na celu integrację środowisk twórczych.

Tematem prac jest, jak z definicji wynika, podróżowanie. Jednak nie takie oczywiste, realistyczne a pokazane, jako podróżowanie w głąb naszej artystycznej duszy. Tak, by prace, dalekie od realizmu, odzwierciedlały naszą fantazję i wyobraźnię, a z drugiej strony pokazały nasze umiejętności przelania wyobrażeń o wędrówce w wirtualnym świecie na realne tworzywo.

Wystawa otwarta będzie dla zwiedzających od 7 lipca – 13 września 2024 r.

Zadanie publiczne pod tytułem: XIV Ogólnopolski Konkurs „Poznański Salon Robinsonada”, jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorzy, Patroni, Sponsorzy: