Aktualnościlokomobila parowa

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza na planowaną w dniach 5-7 października 2022 roku X Międzynarodową Konferencję Konserwatorską z cyklu Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, która organizowana jest przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Spotkanie dotyczące ochrony dóbr kultury chcielibyśmy poświęcić zagadnieniom zgrupowanym w czterech blokach tematycznych:

  1. Organizacja i zarządzanie konserwacją w muzeach.
  2. Zagadnienia konserwatorskie związane z obiektami wykonanymi z materii organicznej i nieorganicznej oraz problematyka konserwatorska obiektów eksponowanych na wolnym powietrzu.
  3. Konserwacja obiektów wielkogabarytowych i przewidzianych do uruchamiania: zachowanie, konserwacja i eksploatacja muzealna.
  4. Nowe technologie w służbie konserwacji.