Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie

WYSTAWA CZASOWA

„TAM I Z POWROTEM. TAJEMNICZE WĘDRÓWKI PTAKÓW”

4 lipca – 1 października 2023 r.

Na wystawie zaprezentujemy 40 gatunków ptaków i na ich przykładzie ukazana zostanie wyjątkowość zjawiska, jakim jest sezonowa migracja. Wędrówki ptaków są jednym z najbardziej fascynujących i złożonych zjawisk natury. Podejmując ryzyko i trud migracji zwierzęta te wykorzystują różne strategie pozwalające im na możliwie najbezpieczniejsze, i najszybsze dostanie się na zimowiska oraz lęgowiska. Podczas wydarzenia chcielibyśmy przybliżyć   zwiedzającym tematykę ptasich migracji od strony „techniczno – logistycznej”; zwrócić uwagę na przyczyny i typy wędrówek, sposób w jaki przygotowują się do przelotów, jak orientują się w czasie i przestrzeni, czy, i w jaki sposób możemy badać ten fenomen natury.

Uczestnicy wystawy będą mogli poznać gatunki ptaków migrujących zimujących poza Polską i w Polsce, mamy również nadzieję, że dzięki wystawie uda nam się zaznajomić gości z tematyką związaną z ochroną ptaków i wskazać rolę jaką one odgrywają w ekosystemie.