PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROW W RAMACH UMOWY NR DOW/41/2020

Święty Marcin – żywa tradycja w Wielkopolsce

Głównym celem projektu jest kompleksowe, wielowymiarowe przedstawienie dnia Świętego Marcina w kulturze tradycyjnej i współczesnej Wielkopolski wraz z kontekstem ponadregionalnym w postaci publikacji (nakład 400 egz.) oraz filmu dokumentacyjnego. Wydawnictwo książkowe będzie już czwartą pozycją z serii „Żywa tradycja w Wielkopolsce”.

Książka powstanie w oparciu o kwerendy literatury i źródeł archiwalnych, zarówno polsko- jak i niemieckojęzycznych. Pomocne będą także badania terenowe, ankietowe oraz pozyskane w ich trakcie fotografie i filmy. Pod koniec 2021 roku przewidziane są spotkania edukacyjno-promocyjne. W realizację zadania oprócz pracowników Muzeum w Szreniawie zaangażowani są także pracownicy innych muzeów oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Kwota dofinansowania: 9500 PLN

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

samorzad_wojewodztwa_wielkopolskiego