KONFERENCJA POŚWIĘCONA AKTYWNOŚCI KOBIET W LATACH 1831-1923

W listopadzie 2023 roku upłynie sto lat od śmierci Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej – współtwórczyni fundacji Zakłady Kórnickie, zaangażowanej społecznie patriotki, służebnicy Bożej, poliglotki, autorki spójnego systemu pedagogicznego, założycielki pierwszej w Polsce zawodowej szkoły gospodarstwa domowego i prekursorki myślenia o oświacie w kategoriach zarządzania projektem. Jadwiga Zamoyska urodziła się 4 lipca 1831 roku w Warszawie, a zmarła 4 listopada 1923 roku w Kórniku.”

W uznaniu zasług Jadwigi Zamoyskiej dla polskiego społeczeństwa i kształtowania wzorców postaw obywatelskich, uniwersalnego i ponadczasowego potencjału jej myśli wychowawczej, a także kulturotwórczej roli stworzonej przez nią i jej syna, Władysława Zamoyskiego, fundacji Zakłady Kórnickie, w setną rocznicę śmierci tej wybitnej postaci, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2023 Rokiem Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej.

Miło nam poinformować, że w bieżącym 2023 roku, którego patronką ogłoszona została Jadwiga Zamoyska, zostaliśmy współorganizatorami konferencji poświęconej aktywności kobiet w latach 1831-1923.

Wydarzenie jest kolejną konferencją z cyklu poświęconego pracy organicznej oraz wybitnym społecznikom i społeczniczkom.

Zamierzamy zaakcentować postać Jadwigi Zamoyskiej, ale także pokazać aktywność społeczną innych kobiet działających w duchu pracy organicznej i pracy u podstaw.

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2023 r. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

Organizatorzy:

– Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,

– Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy,

– Biblioteka Kórnicka PAN,

– prof. dr hab. Lech Szajdak,

– Fundacja Zakłady Kórnickie.

Materiały konferencyjne zostaną zebrane w publikację, za której redakcję będzie odpowiadał prof. Lech Szajdak.

Zgłoszenia propozycji tematów referatów można nadsyłać na adres email: a.barlog_mitmanska@muzeum-szreniawa.pl

Zapraszamy serdecznie!

logo muzeum
Jadwiga Zamoyska