Jesień w domu i zagrodzie

Dnia 18 września br. w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie odbędzie się impreza plenerowa pod tytułem „Jesień w domu i zagrodzie. Retro show”. Planowana jest demonstracja pracy maszyn i urządzeń rolniczych. Na terenie muzeum rozmieszczone zostaną stanowiska związane z przetwórstwem żywności oraz ręcznym młóceniem i czyszczeniem ziarna. (mn)