Festyn Zielonoświątkowy – 5 czerwca 2022 r.

Celem festynu jest utrwalenie tradycji Zielonych Świątek – jednego z najważniejszych świąt kościelnych kończącego okres wielkanocny, które było jednocześnie obrzędowym ukoronowaniem działań zapewniających obfite zbiory i dobry chów zwierząt. Świętom tym towarzyszyły zabawy ludowe (szczególnie hucznie obchodzone przez pasterzy, którzy tego dnia mieli swe święto) oraz gry i konkursy, m. in. zawody w pędzeniu bydła, wyścigi konne, zawody strzeleckie. (af)