Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w UzarzewiePlakat do wystawy "Zwierzęta zagrożone"

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie zaprasza w dniach 1 maja –  19 czerwca na wystawę, pt. „Zwierzęta zagrożone. Próby przemytu na polskich granicach”, poświęconą gatunkom zwierząt, objętych ochroną prawną w ramach konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwanej Konwencją Waszyngtońską lub w skrócie CITES. Na wystawie zaprezentowane zostaną okazy CITES przechwycone przez Służby Celne na terenie całej Polski, m.in. koralowce, karapaksy, muszle, rozstrum ryby piły, wyroby z kości, torebki, paski, portfele, buty wykonane ze skór węży, krokodyli, kremy i balsamy pochodzenia zwierzęcego używane w tzw. medycynie tradycyjnej.

Wystawa ma być również swego rodzaju przestrogą dla „lekkomyślnych” turystów, którzy wracając z wakacyjnych podróży, nielegalnie przewożą „osobliwe” pamiątki. Często wynika to z braku świadomości popełniania przestępstwa, jednak należy pamiętać, że za przemyt do Polski gatunków zwierząt i roślin zagrożonych może grozić kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Plakat do wystawy "Zwierzęta zagrożone"